TÍNH NĂNG LINH KHÍ

Cập nhật : 13-03-2020
  • Linh Khí chia làm 7 phẩm chất, nhận từ nạp đầu, Đổi Tích Điểm, Rút thưởng, Event vận hành
  • Phẩm chất Linh Khí càng cao, thuộc tính cộng thêm càng cao, sát thương kỹ năng càng cao
  • Người chơi có thể chọn 1 Linh Khí xuất chiến, hỗ trợ chiến đấu
  • Bồi dưỡng Linh Khí: Tiêu hao Linh Khí EXP Đan có thể tăng cấp Linh Khí, mỗi Linh Khí có thể tăng 400 cấp
  • Tăng sao Linh Khí: Tiêu hao Mảnh Linh Khí và Thăng Tinh Đan có thể tăng cấp sao Linh Khí, mỗi Linh Khí có thể tăng 9 cấp sao
  • Kỹ năng Linh Khí: Cấp kỹ năng Linh Khí là cấp 60, tiêu bạc có thể tăng cấp kỹ năng Linh Khí.

 

Thông tin Linh Khí

 

Tăng sao Linh Khí

 

Kỹ năng Linh Khí