TINH NĂNG KẾT DUYÊN

Cập nhật : 13-03-2020
  • Mang theo Cầu Hôn Ngọc Bội có thể cầu hôn hảo hữu của mình, sau khi đối phương đồng ý thì kết thành phu thê
  • Sau khi kết hôn có thể mở bồi dưỡng ngọc bội, cấp bồi dưỡng ngọc bội là 200 cấp, thông qua phụ bản hôn nhân mỗi ngày hoặc Tiệm để mua hoa hồng tăng độ thân mật bồi dưỡng tăng cấp ngọc bội
  • Thuộc tính cộng thêm ngọc bội: HP, tấn công, phòng thủ, sát thương bạo, miễn giảm bạo