TIÊN MÔN

Cập nhật : 13-03-2020
  • Lập Tiên Môn: Tiêu 200 Vàng có thể lập
  • Cấp Tiên Môn: Tiên Môn có tổng cộng 5 cấp
  • Cống hiến Tiên Môn: Chia làm cống hiến bạc, cống hiến Vàng khóa, cống hiến Vàng, mỗ người mỗi ngày chỉ có thể cống hiến 1 lần
  • Nhiệm vụ Tiên Môn: Nhiệm vụ Tiên Môn 1 tuần làm mới 1 lần, phần thưởng nhiệm vụ Tiên Môn là Thú Lương, dùng để kích hoạt BOSS Tiên Môn
  • Kho Tiên Môn: Có thể cống hiến trang bị cao cấp vào kho Tiên Môn, người chơi khác có thể tiêu Cống Hiến Tiên Môn để đổi trang bị
  • Thuộc tính Tiên Môn: Mỗi cấp Tiên Môn sẽ tăng tấn công, phòng thủ, HP cho nhân vật
  • Tiệm Tiên Môn: Tiêu Cống Hiến Tiên Môn có thể đổi Thuộc Tính Đan, nguyên liệu tăng cấp tính năng bồi dưỡng
  • Kỹ năng Tiên Môn: Tiêu Cống Hiến Tiên Môn có thể học, có thể tăng thuộc tính cơ bản của nhân vật

Thông tin Tiên Môn

 

Kỹ năng Tiên Môn

 

Tiệm Tiên Môn