KHAI MỞ SERVER 1 : LIỆT NHẬN

Cập nhật : 17-03-2020

Quý Tiên Hữu thân mến !

10h ngày 17.03.2020. Server 1 Liệt Nhận sẽ chính thức được khải mở đón chào những Tiên Hữu cùng chiến Cửu Trùng Thiên.

Đồng thời, Chuỗi Sự Kiện siêu hấp dẫn cũng sẽ diễn ra tại server 1 trong 7 ngày, với rất nhiều phần thưởng hấp dẫn.

1. Top Level

Thời gian: 1 ngày

Phần Thưởng:

2. Top Thú Cưỡi

Thời gian: 1 ngày

Phần Thưởng:

3. Top Tiên Dực

Thời gian: 1 ngày

Phần Thưởng:

4. Top Pháp Trận

Thời gian: 1 ngày

Phần Thưởng:

5. Top Thần Binh

Thời gian: 1 ngày

Phần Thưởng:

6. Top Thần Thuẫn

Thời gian: 1 ngày

Phần Thưởng:

7. Top Chiến Lực

Thời gian: 1 ngày

Phần Thưởng:

Với các sự kiện trên hi vọng sẽ mang đến động lực cho các Tiên Hữu khi trải nghiệm Tiên Vực 1