TINH NĂNG KẾT DUYÊN
Cập nhật : 13-03-2020

Mang theo Cầu Hôn Ngọc Bội có thể cầu hôn hảo hữu của mình, sau khi đối phương đồng ý thì kết thành phu thê Sau khi kết hôn có thể mở bồi dưỡng ngọc bội, cấp bồi dưỡng ngọc bội là 200 cấp, thông qua phụ bản hôn nhân mỗi ngày hoặc...

THẦN CÔNG
Cập nhật : 13-03-2020

Thần Công có 5 loại, tương ứng 5 loại thuộc tính đặc biệt: Tăng EXP, tăng sát thương, tăng sát thương lên BOSS, giảm sát thương nhận, tăng sát thương PVP Đạt điều kiện cần của Thần Công có thể kích hoạt thuộc tính đặc biệt. Điều kiện thuộc...

TIÊN MÔN
Cập nhật : 13-03-2020

Lập Tiên Môn: Tiêu 200 Vàng có thể lập Cấp Tiên Môn: Tiên Môn có tổng cộng 5 cấp Cống hiến Tiên Môn: Chia làm cống hiến bạc, cống hiến Vàng khóa, cống hiến Vàng, mỗ người mỗi ngày chỉ có thể cống hiến 1 lần Nhiệm vụ...

TÍNH NĂNG PHÙ VĂN
Cập nhật : 13-03-2020

Thông qua Phù Văn Tầm Bảo, cách chơi khiêu chiến, Đổi Tích Điểm có thể nhận Phù Văn. Phù Văn chia làm các phẩm chất Lục, Lam, Tím, Cam, Đỏ Phù Văn chia làm 10 loại thuộc tính: Tấn công, phòng thủ, HP, tăng sát thương bạo, miễn...

TÍNH NĂNG LINH KHÍ
Cập nhật : 13-03-2020

Linh Khí chia làm 7 phẩm chất, nhận từ nạp đầu, Đổi Tích Điểm, Rút thưởng, Event vận hành Phẩm chất Linh Khí càng cao, thuộc tính cộng thêm càng cao, sát thương kỹ năng càng cao Người chơi có thể chọn 1 Linh Khí xuất chiến, hỗ trợ chiến...

TÍNH NĂNG THÁNH LINH
Cập nhật : 13-03-2020

Bồi Dưỡng Thánh Linh: Thánh linh tổng cộng có 7 bậc, mỗi tăng 10 cấp có thể đột phá tăng bậc, sau khi tăng bậc có thể mở k hóa ngoại hình thánh linh mới Thánh linh cao cấp có thể thi triễn kỹ năng cao cấp trong chiến đấu Thuộc tính bồi dưỡng...

TÍNH NĂNG THẦN THUẪN
Cập nhật : 13-03-2020

Bồi Dưỡng Thần Thuẫn: Thần thuẫn tổng cộng có 8 bậc, mỗi tăng 10 cấp có thể đột phá tăng bậc, sau khi tăng bậc có thể mở k hóa ngoại hình thần thuẫn mới Thuộc tính bồi dưỡng thần thuẫn: Tấn công, HP, phòng thủ, bạo kích, miễn giảm bạo kích Kỹ...

TÍNH NĂNG THẦN BINH
Cập nhật : 13-03-2020

Bồi Dưỡng Thần Binh: Thần binh tổng cộng có 8 bậc, mỗi tăng 10 cấp có thể đột phá tăng bậc, sau khi tăng bậc có thể mở k hóa ngoại hình thần binh mới Thuộc tính bồi dưỡng thần binh: Tấn công, HP, phòng thủ, bạo kích, miễn giảm bạo kích Kỹ Năng...

TÍNH NĂNG PHÁP TRẬN
Cập nhật : 13-03-2020

Bồi Dưỡng Pháp Trận: Pháp trận tổng cộng có 12 bậc, mỗi tăng 10 cấp có thể đột phá tăng bậc, sau khi tăng bậc có thể mở k hóa ngoại hình pháp trận mới Thuộc tính bồi dưỡng pháp trận: Tấn công, HP, phòng thủ, bạo kích, miễn giảm bạo...

TÍNH NĂNG TIÊN DỰC
Cập nhật : 13-03-2020

Bồi Dưỡng Tiên Dực: Tiên dực tổng cộng có 7 bậc, mỗi tăng 10 cấp có thể đột phá tăng bậc, sau khi tăng bậc có thể mở k hóa ngoại hình tiên dực mới Thuộc tính bồi dưỡng tiên dực: Tấn công, HP, phòng thủ, bạo kích, miễn giảm bạo...