BỐI CẢNH CHƠI GAME TIÊN VỰC

Cập nhật : 30-11--0001

Sáng tạo Thế Thiên

Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, hỗn độn sơ phân, Thần Ma nhị tôn, phá giới mà ra; Thần lấy ánh sao làm thức ăn, thống lĩnh ánh sáng trong vũ trụ; Ma lấy năng lượng từ đá trong thiên địa làm thức ăn, thống lĩnh bóng tối nhân gian; Trời đất chia ra mà thống trị, có trật tự rõ ràng.
Trong pháp tắc trật tự, Tạo Vật Linh Chủ đi khắp nhân gian, sáng tạo vạn vật, cuối cùng sáng tạo ra loài người chăm chỉ lao động trên 1 vùng đất phì nhiêu, người kính thần nhưng sợ ma, dâng của cải mình tạo ra cho 2 tộc thần ma để đổi lại sự bình yên cho gia viên. 2 tộc thần ma được con người cung phụng chiến đấu với nhau hàng ngàn năm, cho đến khi ma tôn 1 kiếm phá trời, dẫn cả ma tộc đánh lên thiên đình, từ đây đất trời tan nát, thây chất vạn trượng.
Ngọn lửa của trận đại chiến thần ma đầu tiên đã bao trùm tất cả.
Dưới trận đại chiến thần ma, vạn vật mà Linh Chủ sáng tạo ra đều bị diệt gần hết, để cứu chúng sinh, Linh Chủ hao hết pháp lực cả đời vá trời phong ma, vào lúc thân thể to lớn của ông ngã xuống, 2 mắt hóa thành mặt trời mặt trăng, vĩnh viễn phân chia 2 giới thần ma; Ý thức hóa thành Thiên Thư, ghi lại pháp môn trí tuệ; Thân thể hóa thành đại địa cửu châu, vĩnh viễn bảo vệ con người được tạo ra.
Tương truyền chỉ có Cửu Chuyển Chân Thần mới có thể tham ngộ Thiên Thư, tru tiên phong ma......