[SỰ KIỆN] ĐUA TOP 7 NGÀY

Cập nhật : 12-03-2020

Nhằm tạo động lực cho các Tiên Hữu  trải nghiệm tốt nhất trong thế giới Tiên Vực Mobile ,  Tiểu Nhu xin mang đến cho các Tiên Hữu chuỗi sự kiện 7 ngày bắt đầu từ lúc mở khai mở server.

Đầu tiên các Tiên Hữu chọn mục Server Mới phía trên màn hình để vào giao diện hoạt động.

Trong giao diện, các Tiên Hữu sẽ thấy chuỗi hoạt động 7 ngày kèm theo phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

1. Top Level

Thời gian: 1 ngày

Phần Thưởng:

2. Top Thú Cưỡi

Thời gian: 1 ngày

Phần Thưởng:

3. Top Tiên Dực

Thời gian: 1 ngày

Phần Thưởng:

4. Top Pháp Trận

Thời gian: 1 ngày

Phần Thưởng:

5. Top Thần Binh

Thời gian: 1 ngày

Phần Thưởng:

6. Top Thần Thuẫn

Thời gian: 1 ngày

Phần Thưởng:

7. Top Chiến Lực

Thời gian: 1 ngày

Phần Thưởng:

Với các sự kiện trên hi vọng sẽ mang đến động lực cho các Tiên Hữu khi trải nghiệm Tiên Vực 1 cách toàn vẹn nhất.